دوست داری شیشلیک درست کنی این ویدیو رو از دست نده

دوست داری شیشلیک درست کنی این ویدیو رو از دست نده

دوست داری شیشلیک (لم چاپس) رو بدون سیخ تو خونه هم درست کنی ؟ با این روش بوی زهم کبابهای گوسفندی رو میشه از بین برد البته با زهم گیرها...

ادامه مطلب